Giới thiệu

Trang web này, truy cập tại địa chỉ www.pau-chirurgieesthetique.com được viết bởi bác sĩ Daniel Bialeoko, hành nghề tự do với mã số 339 636 201 000 32 tại trụ sở đăng ký :

Bác sĩ Daniel Bialeoko
4 Place Royale,
64000 Pau, Pháp
Điện thoại : (+33) 5 59 27 38 27

Giám đốc chỉ đạo nội dung của trang web là Bác sĩ Daniel Bialeoko. Việc lên ý tưởng, phát triển và vận hành trang web được thực hiện bởi công ty Winao, số 6 phố Maréchal Foch 65000 Tarbes trên nền mã nguồn mở WordPress.

Công ty Winao : Điện thoại: 09 50 09 88 46 – Email : contact@winao.fr – Website www.winao.fr.

Trang web này đặt máy chủ tại công ty Gandi :
Trụ sở : Gandi SAS 63-65 đường Massena, Paris (75013) Pháp.
Công ty cổ phần Gandi với nguồn vốn 300000 Euros, số giấy phép đăng ký 423093459 RCS PARIS, mã số thuế VAT FR81423093459, điện thoại: +33.(1)70.37.76.61, fax: +33.(1)43.73.18.51.
Sử dụng

Việc truy cập trang web, cũng như việc sử dụng những nội dung, thông tin của trang web được quy định trong điều khoản sử dụng dưới đây. Khách truy cập và sử dụng trang web đều bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây:

Bác sĩ Daniel Bialeoko cố gắng hết sức trong phạm vi có thể để bảo đảm tính chính xác và cập nhật của những thông tin hiện được đăng tải trên trang web, và có quyền thay đổi các nội dung của trang web bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, Bác sĩ Daniel Bialeoko không thể cam đoan về tính chính xác, tính chi tiết và tính đầy đủ của những thông tin xuất hiện trên trang web.

Bác sĩ Daniel Bialeoko sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, mà người dùng gặp phải khi truy cập vào trang web hoặc khi sử dụng trang web, bao gồm việc không truy cập được, bị mất dữ liệu, các tình trạng hư hại hay virus xảy ra đối với thiết bị truy cập của người dùng ; tình trạng cheo của ứng dụng; tính chính xác, việc bỏ sót của những thông tin hiện trên trang web ; và nói chung là tất cả các mất mát, thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp, với bất kỳ nguyên nhân nào, có nguyên do hay hậu quả từ việc truy cập trang web hoặc sử dụng trang web.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bác sĩ Daniel Bialeoko cam kết bảo đảm tính riêng tư của những thông tin mà người sử dụng internet cung cấp trên trang web này. Tất cả thông tin cá nhân, mà khách truy cập cung cấp cho Bác sĩ Daniel Bialeoko để phục vụ cho những mục đích khác nhau, tuân theo điều Luật số 78-17 Công Nghệ Thông Tin và Quyền Tự Do ngày 06 tháng 01 năm 1978, được sửa đổi bởi luật số 2004-801 ngày 6 tháng 8 năm 2004 « về việc bảo vệ con người trước việc xử lý những dữ liệu mang tính cá nhân ».

Các thông tin cá nhân mà khách truy cập cung cấp cho Bác sĩ Bialeoko, qua việc điền thông tin vào các mẫu trên trang web, là cần thiết để xử lý những yêu cầu của khách hàng. Các thông tin này được gửi đến Bác sĩ Bialeoko là người duy nhất và chỉ được chuyển giao cho bên thứ ba trong trường hợp đáp ứng các quy trình pháp lý bắt buộc.

Là người sử dụng Internet, bạn có quyền truy cập, sửa đổi và xoá những thông tin cá nhân liên quan đến bạn vào bất cứ thời điểm nào, bằng cách gửi thư yêu cầu tới địa chỉ:

Bác sĩ Daniel Bialeoko
4 Place Royale,
64000 Pau, Pháp

Liên kết

Trang web có chứa những liên kết dẫn tới những trang web khác. Do Bác sĩ Daniel Bialeoko không thể kiểm soát được những trang web khác này, bác sĩ không chịu trách nhiệm về việc truy cập những trang web này, cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến nội dụng, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc tất cả những vấn đề trên những trang web này hay từ những trang web này trở đi.

Hơn nữa, Bác sĩ Daniel Bialeoko không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do việc công nhận hay trích dẫn các thông tin trên trang web, hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc tin tưởng vào nội dụng, sản phẩm hay dịch vụ có trên trang web hoặc trên các liên kết ngoài.

Bác sĩ Daniel Bialeoko cho phép việc chèn đường liên kết vào chữ (hyperlink) dẫn tới trang web của bác sĩ trên tất cả các trang web, ngoại trừ những trang web có nội dung mang tính chất phân biệt chủng tộc, khiêu dâm, bài ngoại hoặc những trang web có thể có những chủ đề nhạy cảm đối với số đông mọi người. Trừ khi có sự cho phép trên giấy tờ, tất cả các phần của trang web www.pau-chiurgieesthetique.com không được phép đăng trong phạm vi các phần của một trang web khác, mà chỉ được xuất hiện trong một cửa sổ trình duyệt mới.

Những trang web ngoài mà trang web www.pau-chirurgieesthetique.com giới thiệu không nằm trong phạm vi trách nhiệm của Bác sĩ Daniel Bialeoko và bác sĩ không chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web trên, các đường liên kết mà những trang web đó chứa, hay những thay đổi và cập nhật của những trang web đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web này, bao gồm tất cả các hình ảnh, văn bản, sản phẩm, hình minh hoạ, cũng như các phần mềm được sử dụng khi trình duyệt trên trang web và liên quan tới trang web, được bảo vệ bởi các quyền Sở Hữu Trí Tuệ.

Trừ khi có lưu ý đặc biệt, các quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu, nội dung của trang web, thuộc sở hữu của riêng Bác sĩ Daniel Bialeoko. Việc truy cập vào trang web không mang lại bất cứ nguồn lợi gì cho người sử dụng. Việc tái bản và/hoặc sao chép, dù là một phần, của tất cả các tài liệu có trên trang web chỉ được cho phép vào mục đích duy nhất là để thông tin đối với việc sử dụng cá nhân. Tất cả việc tái bản, sao chép, lấy thông tin, dù là một phần, và nói chung tất cả việc sử dụng các tài liệu có trên trang web vào những mục đích khác, đều bị nghiêm cấm.

Nghiêm cấm các hình thức sao chép, sửa đổi, tạo một sản phẩm phái sinh, dịch ngược lại mã nguồn hoặc bất kỳ hình thức nào nhằm tìm mã nguồn (trừ các trường hợp quy định bởi luật), việc bán, cấp cho, bẻ khoá bản quyền hoặc chuyển nhượng dưới mọi hình thức bản quyển của tất cả các phần mềm. Nghiêm cấm việc sửa đổi phần mềm hoặc sử dụng các phiên bản đã được sửa đổi của phần mềm, nhất là với mục đích sử dụng trái phép dịch vụ và truy cập vào trang web bằng một cách khác giao diện được cung cấp mà bạn đang nhìn thấy.

Cookies

Khi sử dụng trang web, các cookies có thể tự động cài đặt vào máy tính của bạn.
Cookies giúp việc truy cập trang web được dễ dàng hơn và giúp trang web nhận ra bạn khi truy cập lần thứ hai. Cookies cũng được sử dụng trong việc phân tích mức độ thường xuyên truy cập, xác định số lượng người truy cập, … nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của trang web. Cookies không cho phép xác định danh tính chả người sử dụng.

Phần cài đặt của phần mềm trình duyệt web mà bạn sử dụng cho phép thông báo sự hiện diện của cookies và bạn có thể từ chối các cookies này.

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xoá những dữ liệu cá nhân được gửi cho trang web qua cookies trong những trường hợp kể trên.

Những thông tin cá nhân liên quan đến người sử dụng chỉ được gửi đến Bác sĩ Daniel Bialeoko là người duy nhất.

Yêu cầu cấu hình

Trang web được phát triển để hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome, Safari, Opera và Internet Explorer bản trên 8. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về kỹ thuật liên quan đến trang web, xin vui lòng gửi thư điện tử tới quan trị website tại địa chỉ: contact@winao.fr.