Dr. Daniel Bialeoko
4 Place Royale,
64000 Pau

PATRICIA SẴN SÀNG LẮNG NGHE BẠN

Thứ 2 đến thứ 6: 8h30 đến 19h30
Thứ 7: 8h30 đến 12h

05 59 27 38 27

patricia

THỜI GIAN

Thứ 2: 14h đến 19h30
Thứ 4: 14h đến 19h30

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT